WebBoard "สื่อกลางสำหรับติดต่อการย้ายสับเปลี่ยน"

WebBoard "ถาม-ตอบ วิชาการ โดย...ศน."

WebBoard "ส่งข่าว แนะนำ ถาม-ตอบ เรื่องทั่วไป"

      ที่ตั้ง : ถนนพุทธบูชา  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000  :  โทร 0 5524 4633-4  :  โทรสาร 0 5525 1684     plk6501@hotmail.com 
 

"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"    ::    "ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"    ::"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"    ::"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"    ::"ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์คุณธรรม"    ::

 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1

ทำเนียบผู้บริหาร สพท.พล. 1

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 2553

กลยุทธ์ ปี 2553 สพท.พล.1

คณะกรรมการเขตพื้นที่ สพท.พล.1  

 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

คณะกรรมการติดตามและนิเทศ

 ู้บริหารสำนักงานฯ      

 ผู้อำนวยการกลุ่ม และหน่วย   

เลขประจำส่วนราชการ สพท.พล.1

แผนที่แสดงที่ตั้ง สพท.พล.1

ผังสำนักงาน ขั้นที่ 3 : ขั้นที่ 2 : ขั้นล่าง

โทรศัพท์ภายในสำนักงาน  

หน่วยงาน :: สพท.พล.1

กลุ่มอำนวยการ    

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

หน่วยตรวจสอบภายใน


คลิก....ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

โปรแกรมนี้ทำงานผ่าน FirefoxFirefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter2010

   แจ้งข่าวการส่งมอบเครื่องคอมฯ โครงการ SP2


   ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเภทกวดวิชา,อาชีวศึกษา,ศิลปศึกษา)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

   รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาต 

ภาระกิจงาน :: ศูนย์ AOC สพท.พล.1

ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

เครือข่ายศูนย์ซ่อมบำรุงฯ

สื่อสารศูนย์ซ่อมบำรุงฯ

แบบประเมินฯ 

กลุ่มเครือข่าย ICT ที่ 4  สทร.

pl01.com แหล่งรวมความรู้ IT

e-training ถาม-ตอบ  ICT

เครือข่าย MOENET

โรงเรียนในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

รายชื่อโรงเรียนในครงการ
รายงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
   
อะ..อะ...อุตส่าแอบซ่อนรูปไว้...รู้อีก

กุมภาพันธ์ 2553

มกราคม 2553

ข่าวทั้งหมด...>>>

  

GURUonline  

ศมจ.พิษณุโลก 1

ชมรมครูคณิตศาสตร์พิษณุโลก

มุมนักเรียน  [ StudentZone ]

ห้องพักคร  [ TeacherZone ]

มุม ศน.   [ Supervisory Zone ]

ห้องผู้บริหาร  [ DirectorZone ]

สมาคมรองผอ.สถานศึกษาฯ

Tip&Trick Computer

สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

รวม Drivers คอมพิวเตอร์

ติดตามข่าวไวรัส...ThaiCERT  

     link มีต่อ...>>>

 

Windows Genuine  แก้winปลอม

SSH_ใช้uploadGIS

ImageResizerSetup

ScanVirus_OnLine

AntiVirusร่มแดง

เพลงพระราชนิพนธ์
 

Update : 07 ธันวาคม 2553

 
เว็บไซด์ใหม่ สพป.พล.1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซด์ของสำนักงาน เป็น   http://www.phitsanulok1.go.th

เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สพป.พล.1

       ประกาศงานพัสดุ... เรื่องให้สถานศึกษา...ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาครัฐผ่านอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ใดยใช้เมล์สพฐ.(ทางเขตได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบแล้ว) ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของระบบ e-GP  คลิก....เพื่อลงทะเบียนที่นี่


คลิก...โหลดภาพใหญ่...การ์ตูนประชาสัมพันธ์


"ข่าวจาก e_network"    


เผยแพร่ผลงานวิชาการ    (ผลงานทั้งหมด.....)
079       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการทำงานกลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การชั่ง ตวง วัด ในชีวิตประจำวัน (.doc 15 m)  ::  นางอำพัน มากำเนิด  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
078        รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Happy in the word กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::  จุฑามาส หาแก้ว โรงเรียนมหาวนาราม  โรงเรียนวัดมหาวนาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
077       รายงานการพัฒนาหนังสือการ์ตูนส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ::  อาจารย์สุวัฒนา อุดมฤทธิ์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑  
076        เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( พลศึกษา )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล  ::  เอกภพ แก้วใส  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  


ระบบงานสารบรรณ สพฐ.

"รับ-ส่ง หนังสือราชการสถานศึกษา"

   คู่มือการใช้งาน e-filing

ติดตามข่าว...จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล...สำหรับบุคลากรในสังกัด สพท.พล.1

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

ร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการของ สพท.พล.1


E-news    สรุปข่าวเด่น  เหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์   สพท.พิษณุโลก เขต1

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์

E-networks   ข่าวสารจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด สพท.พิษณุโลก เขต1

ข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด


ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง... สพท.พิษณุโลก เขต 1 โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2


ศูนย์พัฒนาบุคลากร :: สพท.พิษณุโลก เขต 1

ศูนย์การจัดการความรู้... สพท.พิษณุโลกเขต 1

สืบค้นสถานะหนังสือ และสื่อการสอน ในศูนย์ฯ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ :: แสดงข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็ปไซด์สถานศึกษาแสดง อาคาร สภาพแวดล้อม ประกอบข้อมูล GIS 

รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  โครงการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก

ตารางบริการภาคเรียนที่ 2/2553


Toryod.com สิทธิบัตรนานาชาติ

โรงเรียนรูปแบบใหม่

 โรงเรียนในฝัน

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC  

กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ VC

Website โปรแกรม SMIS 

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

การประกันคุณภาพ สพท.พล.1

ระบบ GFMIS

  การเบิกการศึกษาบุตร

กรมบัญชีกลางประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 

สพฐ.ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 

สพท.พล.1 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 

มาตรการประหยัดพลังงาน

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

  

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 2

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 3


สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


 

ำนักงาน ก.ค.ศ.  

ำนักงาน สมศ.  

สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

  เครือข่ายประชาสัมพันธ์

สำนักนโยบายและแผน

  กลุ่มสารสนเทศ สนผ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

  กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ 

สำนักเทคโนโลยีฯ

สำนักติดตามและประเมินผลฯ

  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-me)

สำนักงาน สกสค.

สำนักงาน สกสค.พิษณุโลก

สำนักผู้ตรวจฯ เขตตรวจราชการที่ 2   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

ข่าว....กบข.  

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)


   แบบแสดงความจำนงขอใช้เมล์ภาครัฐ

เมล์ สพฐ. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ

 

ตรวจสอบรายชื่อ

   ประกาศ...สำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่มีการโยกย้าย....ท่านสามารถใช้เมล์เดิมได้เลยไม่ต้องสมัครใหม่


โรงเรียนที่ยื่นเรื่องแจ้งความจำนงขอใช้เมล์ภาครัฐ ที่เขตแล้วโปรดตรวจสอบข้อมูลที่นี่ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

  เมล์ภาครัฐโรงเรียนรุ่น 8  23 พ.ย.53


เช็คเมล์ :  Hotmail : Thaimail : Yahoo! : Doramail : Mail : Chaiyo : Poppymail : คุณเมล์ : mail.pop.co.th : mail  สพฐ

Webmaster : pl6501@gmail.com      MSN : pl6501@hotmail.com       ศูนย์ AOC สพท.พิษณุโลก เขต 1 : 0 5524 4633  ต่อ 107

Don't Copyright : ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็ปนี้ หากเป็นประโยชน์ต่อราชการ อนุญาตให้นำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้

mail สพท.พล.1

plk6501@hotmail.com

 ที่ตั้งสำนักงาน  : อาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เดิม (ติดกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี)

ถนนพุทธบูชา  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000  :  โทร 0 5524 4633  :  โทรสาร 0 5525 1684

ศูนย์บริการ  :  อำเภอบางระกำ  โทร 0 5537 1250